Mensor Aktualizacja 2011-01-03
     

Wagi elektroniczne i systemy liczenia elementów

Prosty system liczenia elementów o tej samej masie, w który wyposażone są wszystkie wagi firmy MENSOR, oparty na wprowadzeniu do pamięci wagi masy próbnej partii odliczonych elementów np.: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500.  Po zapamiętaniu masy odliczonej partii elementów na wyświetlaczu wagi pojawia się liczba położonych na szalce elementów.

W tym systemie, maksymalną dokładność liczenia uzyskuje się przez optymalny wybór zakresu pomiarowego wagi oraz zwiększenie liczby elementów wprowadzanych przed operacją liczenia do pamięci wagi - zwiększenie próbnej partii elementów zwiększa dokładność liczenia.

2. Radykalne podwyższenie dokładności liczenia i zmniejszenie wielkości próbnej partii elementów wprowadzanych do pamięci wagi uzyskuje się przez zastosowanie dwóch wag sprzęgniętych z sobą (małe wagi mogą być zamocowane na wspólnej podstawie). Jedna z tych wag o mniejszym udźwigu służy do dokładnego zważenia próbnej partii liczonych elementów i wprowadzeniu tej wartości do pamięci wagi dużej, na której pomost nakłada się liczone elementy.

Przykładowo na poniższym rysunku pokazano dwie sprzęgnięte z sobą wagi: WM2, Max=2kg, d=0,1g oraz WM150P1, Max=150kg, d=50g, z których pierwsza WM2 służy do dokładnego zważenia próbnej partii elementów. W tym przypadku wystarczy na ogół położyć na małej wadze kilka elementów aby uzyskać wysoką dokładność liczenia. Szczególnie przydatny jest omawiany system liczenia w następujących przypadkach:

dużych partiach liczonych elementów
częstej zmianie asortymentu
dużej masie jednostkowej liczonych elementów (trudność odliczenia i nałożenia próbnej partii)
wysokich wymaganiach dokładnego liczenia                      

System liczenia za pomocą dwóch wag

Do budowy omawianego systemu liczenia elementów o jednakowej masie można wykorzystać dwie dowolne wagi firmy MENSOR o udźwigach od Max=20g, d=1mg do Max=200kg, d=10g sprzęgnięte przez komputer.

3. W przypadku potrzeby rejestracji wyników liczenia lub wymagań bardziej złożonego algorytmu sterowania urządzeniami technologicznymi współpracującymi z wagą, funkcję liczenia można zrealizować w programie komputerowym, który musi tutaj być zastosowany z uwagi na algorytm sterowania. Podobnie jak w punkcie 2 występują tutaj również dwie wagi z tym, że są one sprzęgnięte z sobą za pomocą programu komputerowego.

Dodatkową korzyścią jest tutaj wyświetlanie wyniku liczenia na monitorze komputera, widoczne z większej odległości oraz duża kolorowa klawiatura do sterowania wagami.

Komputerowy system liczenia za pomocą dwóch wag

Przykładowy widok klawiatury systemu liczenia elementów za pomocą dwóch wag, wymodelowany na monitorze komputera
Komputerowy system liczenia za pomocą dwóch wag oparty jest na oprogramowaniu amerykańskiej firmy Advantech, które z założenia służy automatyzacji różnych procesów technologicznych. Uzupełniając ww. oprogramowanie elementami wejściowymi i wyjściowymi produkowanymi przez firmę Advantech można realizować złożone algorytmy sterowania.


Spis treści

punkt tekstu Informacja o firmie MENSOR
punkt tekstu Nowa indukcyjnościowa metoda pomiaru masy
punkt tekstu Indukcyjnościowe belki pomiarowe
punkt tekstu Wagi medyczne, wagi lekarskie
punkt tekstu Wagi do ważenia zwierząt - weterynaryjne
punkt tekstu Wagi platformowe, magazynowe
punkt tekstu Wagi pomostowe, stołowe

punkt tekstu Wagi i systemy liczenia elementów
punkt tekstu Wagi hakowe
punkt tekstu Wagi precyzyjne
Wagi laboratoryjne
punkt tekstu Wagi dla automatyzacji produkcji
punkt tekstu Sygnalizacja i dozowanie
punkt tekstu Moduły wagowe


Następna strona>>
<<Poprzednia strona