Mensor Aktualizacja 2011-01-03
     

Wagi do ważenia zwierząt - weterynaryjne

Firma MENSOR posiada duży asortyment wag do ważenia zwierząt począwszy od małych udźwigów 15 kg do 400 kg. Ponad to posiadamy dobre filtry tłumiące ruchy zwierzęcia.

Do ważenia małych zwierząt można zastosować wagę WE15P2 lub wagę WM30P1 40x50G z pomostem wagowym wyłożonym ryflowaną gumą.
           

Dobre własności metrologiczne indukcyjnościowych belek pomiarowych opisane w wstępie pozwalają na budowę wag weterynaryjnych o dużych pomostach, waga WM150P1 50x90G z pomostem wyłożonym ryflowaną gumą lub ze stali nierdzewnej. Waga ta z większym pomostem WM150P1 50x110GA przeznaczona jest do ważenia świń.

Waga inwetarzowa

Szczególnie udaną konstrukcję posiada waga oparta na dwóch belkach pomiarowych typ WM300P1 65x180G lub WM400P2 65x180G(klatka)  przeznaczona do ważenia cieląt lub świń; charakteryzuje się ona dobrymi własnościami metrologicznymi i małym błędem nie osiowego obciążenia. Wagi te mogą być wyposażone w klatki połączone z podstawą  lub jej pomostem wagowym. Ponad to konstrukcja klatki pozwala na elastyczną zmianę jej wymiarów dostosowując ją do wielkości ważonego zwierzęcia. Omawiana konstrukcja jest łatwo demontowalna oraz ułatwia czyszczenie platformy wagowej.
           

Ww. wagi mogą posiadać Świadectwo zgodności WE(legalizacja).     

Spis treści


punkt tekstu Informacja o firmie MENSOR
punkt tekstu Nowa indukcyjnościowa metoda pomiaru masy
punkt tekstu Indukcyjnościowe belki pomiarowe
punkt tekstu Wagi medyczne, wagi lekarskie
punkt tekstu Wagi do ważenia zwierząt - weterynaryjne
punkt tekstu Wagi platformowe, magazynowe
punkt tekstu Wagi pomostowe, stołowe

punkt tekstu Wagi i systemy liczenia elementów
punkt tekstu Wagi hakowe
punkt tekstu Wagi precyzyjne
Wagi laboratoryjne
punkt tekstu Wagi dla automatyzacji produkcji
punkt tekstu Sygnalizacja i dozowanie
punkt tekstu Moduły wagowe


Następna strona>>
<<Poprzednia strona