Mensor  
     

Informacja o firmie MENSOR

MENSOR jest firmą badawczo produkcyjną w dziedzinie pomiarów: masy, siły i przesunięć, posiada ona nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w dziedzinach indukcyjnościowych przetworników pomiarowych i wag elektronicznych. Powyższe prace badawcze prowadzone są od 14 lat zaś firma powstała w 1977 roku.

Siedziba firmy Mensor
Siedziba firmy Mensor.

Przykładem nowych rozwiązań konstrukcyjnych jest typoszereg precyzyjnych wag o udźwigach od 30kg do 300kg wyposażonych w układ automatycznej kalibracji. Specjalna konstrukcja indukcyjnościowej belki pomiarowej pozwala na automatyczną kalibracje tej grupy wag za pomocą wzorca masy o wartości 200g do 500g. Budowa typoszeregu wag II klasy o dużych udźwigach w oparciu o belki tensometryczne nie jest możliwe, zaś zastosowanie w tym przypadku siłownika magnetoelektrycznego prowadzi do bardzo skompliokowanej konstrukcji mechanicznej i wysokich kosztów wytwarzania np. waga II klasy firmy METLER o udźwigu Max=150kg kosztuje około 25 000 zł.

Współpracujemy z portalem internetowym medipment.pl

 

Waga magazynowa WM60P1 40X50S(nw)
Waga z automatyczną wewnętrzną kalibracją. Max=100kg, e=20, d=10g, masa ok 11kg.

 Elektroniczne wagi platformowe zbudowane  w oparciu o indukcyjnościowe belki pomiarowe, stanowią  szczególną, unikalną grupę wag niemożliwą do wykonania w oparciu o belki tensometryczne.. Wysoka odporność belek indukcyjnościowych na przeciążenia osiowe i momenty skręcające pozwala na budowę platform wagowych o dowolnych niemal wymiarach w zakresie obciążeń do 400kg. Ponadto możliwa jest budowa dużych platform o małym udźwigu i wysokiej rozdzielczości. dalej...
 Wagi platformowe wyposażone są w następujące funkcje: dodatkową filtracje, zapamiętywanie wyniku ostatniego ważenia oraz liczenia elementów. Wyjście USB do komputera w standardzie.

Drugim przykładem oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego jest system pomiaru masy w długich okresach czasu, pracujący przy zmiennych warunkach zewnętrznych (temperatura, wilgotność, cisnienie).

Waga do długookresowych pomiarów w zastosowaniu do liofilizatora

Waga do długookresowych pomiarów w zastosowaniu do liofilizatora. Temperatura pracy od -20 do 70°C przy ciśnieniu atmosferycznym bliskim 0 i zmianach wilgotności 0-95%RH więcej...


Spis treści

punkt tekstu Informacja o firmie MENSOR
punkt tekstu Nowa indukcyjnościowa metoda pomiaru masy
punkt tekstu Indukcyjnościowe belki pomiarowe
punkt tekstu Wagi medyczne, wagi lekarskie
punkt tekstu Wagi do ważenia zwierząt - weterynaryjne
punkt tekstu Wagi platformowe, magazynowe
punkt tekstu Wagi pomostowe, stołowe

punkt tekstu Wagi i systemy liczenia elementów
punkt tekstu Wagi hakowe
punkt tekstu Wagi precyzyjne
Wagi laboratoryjne
punkt tekstu Wagi dla automatyzacji produkcji
punkt tekstu Sygnalizacja i dozowanie
punkt tekstu Moduły wagoweNastępna strona >>