Mensor  
      > Wagi elektroniczne - Produkty > Wagi Platformowe    
Wagi Platformowe

Wagi elektroniczne platformowe zbudowane są w oparciu o indukcyjnościowe belki pomiarowe stanowią one szczególną, unikalną grupę wag niemożliwą do wykonania w oparciu o belki tensometryczne.. Wysoka odporność belek indukcyjnościowych na przeciążenia osiowe i momenty skręcające pozwala na budowę platform wagowych o dowolnych niemal wymiarach w zakresie obciążeń do 400kg. Ponadto możliwa jest budowa dużych platform o małym udźwigu i wysokiej rozdzielczości. Niżej zostaną pokazane przykładowe wagi platformowe, które nie zamykają wszystkich możliwych rozwiązań konstrukcyjnych.

Wagi platformowe - moduły

Znaczna grupa wag platformowych może być budowana (nawet przez użytkownika) za pomocą modułów wag platformowych rys. 1 i płyty (platformy) - waga nie musi posiadać podstawy wykonanej ze stali – dzięki temu jest stosunkowo lekka.

Wagi platformowe - Moduły

Rys. 1 Dwa moduły wagi platformowej i zespół wyświetlacza

Kolko

Rys. 2 Platforma wagowa np. płyta ze sklejki. W zależności od wielkości platformy i grubości płyty wymagane usztywnienie. Im wyższe wymagania dokładności wagi tym sztywniejsza musi być platforma.

Kolko

Rys. 3 Zespół kółka przykręcane do platformy, według dłuższego lub krótszego boku (w przypadku
potrzeby przemieszczania wagi). Zespół ten dostępny jest jako element dodatkowy. W zależności od potrzeb można zastosować 2, 3 lub 4 takie zespoły.

Waga

Rys. 4 Waga platformowa; widoczne dwa kółka pomocnicze wzdłuż krótszego boku wagi;
platforma pokryta ryflowanym aluminium; z boku zespół wyświetlacza;

Waga

Rys. 5 Przemieszczanie wagi na kółkach pomocniczych

 

Uwaga: możliwe wykonanie mniejszych zakresów pomiarowych np. 3kg, 30kg, 60kg....przy dużych wymiarach platformy.


MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl