Mensor  
       Wagi do długookresowych pomiarów

Nowość na skalę światową

Typoszereg wag II klasy SWL do ciągłych pomiarów w długich okresach czasu i zmiennych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie)

Wagi wyposażone są w minikomputer Raspberry Pi i program indywidualnie dostosowany do warunków pomiaru oraz wymagań użytkownika

Nowoczesny indukcyjnościowy system pomiarowy firmy MENSOR

Specjalne wykonanie szalek (szalki wiszące, wagi górno szalkowe i inne specjalne wykonania)

Opis typoszeregu SWL

Wagi typoszeregu SWL mogą posiadać zakresy pomiarowe jak wagi laboratoryjne LWM od 0-25g do 0-2,5kg. W szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie ich o maksymalnym udźwigu  do Max=50kg. Podobnie jak wagi LWM wyposażone są one w układ automatycznej kalibracji masą wzorcową, który może kalibrować wagę w czasie każdego cyklu pomiarowego.

Szczególną cechą wag typoszeregu SWL odróżniającą je od innych wag laboratoryjnych jest zastosowanie serwomechanizmu, który cyklicznie nakłada szalkę na przetworniku masy w momencie dokonywania pomiaru. W pozostałym czasie cyklu, ważona próbka podlega obróbce (np. suszenie) natomiast przetwornik pomiarowy kalibrowany jest masą wzorcową. Okres próbkowania można nastawić w programie wagi od kilkudziesięciu sekund do kilkudziesięciu minut.

Wagi typoszereg  SWL z uwagi na możliwość różnorodnych zastosowań wyposażone są w minikomputer Raspberry Pi, który posiada: 2x USB, 1xHDMI(przy pomocy przejściówki można podłączyć monitor DVI), LAN, opcjonalnie Bluetooth, Wi-Fi , wyjście dźwiękowe itd.

Rys. 1  Przykład zastosowania wagi SWL do pomiaru ubytku masy produktów spożywczych w komorze liofilizatora.

Na rys. 1 pokazany jest przykład zastosowania wagi SWL do pomiarów ubytku masy produktów spożywczych w liofilizatorze. W środkowej części zdjęcia widoczna jest waga w obudowie ze stali nierdzewnej z zawieszoną pod nią na 3 prętach (drutach - słabo widocznych) szalką. Z prawej strony widoczny jest zespół sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który spełnia funkcję pomocniczą ponieważ wyniki  pomiaru rejestrowane są w pamięci komputera Raspberry Pi.

 

W czasie procesu suszenia szalka z suszoną próbką leży na płycie grzejnej a całość znajduje się w komorze próżniowej. Na krótki czas pomiaru szalka unoszona jest za pomocą serwomechanizmu do góry i po zważeniu aktualnej masy opuszcza się do dołu. Poza zmianami masy rejestrowane są również temperatury z dwóch czujników Pt100   
  

 Rys. 2 Widok zespołu pomiarowego, rejestrującego i sterującego

Zespół sterujący rys.2 wyposażony jest oprócz wyświetlacza w przyciski, wyłączniki i lampki kontrolne informujące o aktualnym stanie procesu suszenia. Zarejestrowane wyniki kopiowane są automatycznie na pendrive’a wkładanego do gniazda USB. Cały system wyposażony jest w układ automatycznego restartu w przypadku np. wyłączenia i ponownego włączenia zasilania. Szereg parametrów procesu użytkownik może modyfikować samodzielnie.

Dane techniczne w zastosowaniu do liofilizatora

Max.....................................................250g
Min..................................................... 0,2g
T=.......................................................-250g
d=........................................................0,01g
e=.........................................................0,1g
Max. przeciążenie.................................500%
Temperatura pracy....................-20 stopni C  do +70 ( stopni C)
Zakres ciśnienia.........od 0 do cisnienia atmosferycznego
Zmiana wilgotności...................... 0  do +95%Rh

 

Przykładowe wykresy procesu suszenia

Wyniki przedstawiono w formie graficznej na dwóch wykresach:

Rysunek 8 Wykres ubytku masy suszonej próbki

Rysunek 9 Wykres zmian temperatury suszonej próbki dla temperatury płyty grzejnej 70°C

   
 
MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl