Mensor Aktualizacja 2019-07-17
     

Sygnalizacja, dozowanie i systemy sterowania

Waga p3 z jednokolorowym sygnalizatorem tytuł

Spis treści:

Wagi z sygnalizacją poziomów ważenia

Wszystkie wagi i moduły wagowe produkcji firmy MENSOR (za wyjątkiem wag medycznych), są wyposażone w funkcję sygnalizacji granicznych wartości mierzonej masy. W pamięci wagi można zapisać dwie wartości progowe oznaczone umownie "LO" i "HI". Wprowadzanie tych wartości odbywa się za pomocą klawiatury wagi.

Z lewej strony wyświetlacza umieszczona jest pionowa linijka zakończona od dołu znakiem "LO", od góry znakiem "HI". Włączenie tej funkcji powoduje wyświetlenie znaku "LO" dla obciążeń mniejszych od zapisanej w pamięci wartości "LO". Znak "HI" oznacza wartości większe od zapisanej wartości "HI". Dla obciążeń z przedziału <"LO"; "HI"> wyświetlana jest pozioma kreska, której położenie pomiędzy znakami "LO" i "HI" odpowiada rzeczywistej różnicy między mierzoną masą, a wartościami "LO" i "HI". Włączenie funkcji sygnalizacji poziomów wskazywane jest na wyświetlaczu wagi lewym półkolem w jego prawym, górnym rogu. W zależności od potrzeb użytkownika wagi sygnalizacyjne mogą być wykonane w kilku różnych wersjach.

Wyświetlacz wagi z wartościami: LO i HI

Wyświetlacz wagi z wartościami: "LO" i "HI"
 • W najprostszym rozwiązaniu, do sygnalizacji wykorzystywana jest linijka (wraz ze znakami "LO" i "HI") znajdująca się na wyświetlaczu wagi. Sposób sygnalizacji został opisany powyżej. Takie rozwiązanie może być wykorzystane w każdym rodzaju obudowy.
 • Możliwe jest wyposażenie wagi w dwie diody świecące (w jednym lub dwóch kolorach - do uzgodnienia z użytkownikiem). Każda z diod może sygnalizować odpowiednio wartości mniejsze od "LO" i większe od "HI".

  Zespół wyświetlacza z dwoma diodami - sygnalizacja granicznych wartości

  Zespół wyświetlacza z dwoma diodami - sygnalizacja granicznych wartości

 • Wagi wykonane w wersji obudowy P3 (wyświetlacz umieszczony na kolumnie związanej z podstawą wagi) mogą być wyposażone w wieżę sygnalizacyjną umieszczoną na szczycie kolumny z wyświetlaczem.

  Rysunek wagi z dwukolorową wieżą sygnalizacyjną wersja P3 szalka 30x40cm

  Rysunek wagi z dwukolorową wieżą sygnalizacyjną wersja P3 szalka 30x40cm

  Rysunek wagi z dwukolorową wieżą sygnalizacyjną wersja P3 szalka 15x17cm

  Rysunek wagi z dwukolorową wieżą sygnalizacyjną wersja P3 szalka 15x17cm

 • Możliwe jest wykonanie wagi z sygnalizatorem jednokolorowym (kolor i podłączenie do uzgodnienia) w przypadku konieczności sygnalizacji przekroczenia tylko jednego poziomu - "LO" lub "HI". Sygnalizator jednokolorowy może być umieszczony w wersji P3 na szczycie kolumny z wyświetlaczem, lub w wersji obudowy P1 na specjalnym wsporniku ponad zespołem wyświetlacza.

  Waga P3 z jednokolorowym sygnalizatorem

  Waga P3 z jednokolorowym sygnalizatorem

  Waga P1 z jednokolorowym sygnalizatorem

  Waga P1 z jednokolorowym sygnalizatorem

 • Opcjonalnie waga może być wyposażona w sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący wartości z przedziału "LO" i "HI".
 • W przypadku stosowania wagi w warunkach bardzo jasnego oświetlenia (np. słońce) sygnalizatory mogą być opcjonalnie wyposażone w bardzo jasne - ledowe źródła światła.
 • Dla wag o mniejszych zakresach pomiarowych, wykonanych w wersji obudowy P2 z szalką 15x17cm sygnalizator umieszczony jest na oddzielnie stojącej kolumnie.

  Waga P2 z szalką 15x17cm - sygnalizacja jednokolorowa, z kolumną na oddzielnej podstawce

  Waga P2 z szalką 15x17cm - sygnalizacja jednokolorowa, z kolumną na oddzielnej podstawce

W standardowej wersji podłączenia sygnalizatorów wartości "LO" i "HI" są niezależne - tzn. wartość "LO" może być większa od wartości "HI".

 • Jeśli wartość "LO" < "HI" to dla obciążeń mniejszych od "LO" świeci się sygnalizator "LO" . Dla obciążeń z przedziału <"LO"; "HI"> nie świeci żaden sygnalizator. Dla obciążeń większych od "HI" świeci się sygnalizator "HI".
 • Jeśli wartość "HI" <"LO" to dla obciążeń mniejszych od "HI" świeci się sygnalizator "LO" . Dla obciążeń z przedziału <"LO"; "HI"> świecą się oba sygnalizatory. Dla obciążeń większych od "LO" świeci się sygnalizator "HI".
 • Opcjonalnie sygnalizatory można podłączyć tak by jeden z nich (np. czerwony) świecił się dla podczas ważenia wartości mas mniejszych od "LO" i większych od "HI". Dla wartości z przedziału <"LO"; "HI"> świeci się sygnalizator drugi np. (zielony).

Wagi sterujące dozowaniem

Opisana powyżej funkcja sygnalizacji, może być opcjonalnie zastąpiona funkcją sterowania dozowaniem. Przeznaczona jest do włączania i wyłączania elektrozaworów, podajników, transporterów itp. w zależności od wartości obciążenia wagi, co umożliwia precyzyjne (wagowe) odmierzanie różnych substancji, takich jak proszki lub ciecze.

W celu zwiększenia precyzji i szybkości dozowania można wykorzystać dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania np. dwóch zaworów o różnych przepływach. Większy - dozowanie zgrubne, mniejszy - doważanie precyzyjne.

Programowanie wartości oraz dalsza obsługa (start cyklu, awaryjny stop itp.) odbywa się z klawiatury wagi. Przycisk START może być wyprowadzony na zewnętrzny przycisk, pedał nożny itp.

Przykładowe schematy zastosowań

Dozowanie

Rysunek wagi z wieżą sygnalizacyjną wersja P2 szalka 15x17cm

Schemat dozowania materiałów sypkich - waga dozująca

Typowym zastosowaniem wagi wyposażonej w układ sygnalizacji granicznych wartości masy jest porcjowanie materiałów sypkich. Masa worka, który napełniamy materiałem sypkim ważona jest za pomocą indukcyjnościowego przetwornika pomiarowego wagi. Po osiągnięciu zadanej wartości „HI” za pomocą przekaźników i elementu wykonawczego waga odcina dopływ materiału z zbiornika do worka. W tym przypadku proces dozowania należy ponownie uruchomić ręcznie po usunięciu napełnionego worka i zastąpieniu go workiem pustym.

Podobnym przykładem zastosowania wagi do dozowania materiałów sypkich jest dozowanie mniejszych mas za pomocą podajnika wibracyjnego. Podajnik ten wsypuje masę sypką na szalkę wagi do momentu osiągnięcia zaprogramowanej wartości „HI”. W tym momencie następuje wyłączenie podajnika wibracyjnego i zabranie odważonej masy z szalki wagi – może to być pojemnik, wymieniany na pusty. Po włączeniu podajnika wibracyjnego następuje powtórzenie cyklu dozowania. Mamy tutaj znacznie wolniejsze napełnianie pojemnika z powodu zasady działania podajnika wibracyjnego.

Waga sterująca podajnikiem wibracyjnym

Waga sterująca podajnikiem wibracyjnym

Sygnalizacja minimalnej zawartości gazu w butli

Stanowisko kontroli poziomu (masy) gazu w butli - waga kontrolna z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

Stanowisko kontroli poziomu (masy) gazu w butli - waga kontrolna z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

Powszechnym zastosowaniem sygnalizacji granicznych wartości masy jest kontrola zawartości gazu w butli. W przypadku zasilania gazem urządzeń wymagających ciągłej pracy konieczna jest sygnalizacja minimalnej zawartości gazu w butli w celu jej wymiany. Postawienie butli na wadze wyposażonej w układ sygnalizującej np. 10% zawartości gazu rozwiązuje ten problem. Na ogół wymagane jest wówczas specjalne mocowanie szczególnie wysokich butli - rozwiązania takie firma MENSOR oferuje.

Przykład selekcji elementów oparty na kryterium pomiaru masy

System wagowy - selekcja elementów z wykorzstaniem wagi kontrolnej

System wagowy - selekcja elementów z wykorzstaniem wagi kontrolnej

Na schemacie pokazano przykład wykorzystania wagi z wyjściem przekaźnikowym do selekcji elementów ważonych na dwie grupy. Złe o masie mniejszej od wpisanej do pamięci i dobre o masie większej. Szalka wagi związana jest z podajnikiem taśmowym, który w czasie ruchu dokonuje pomiaru. Porównanie wyniku z wartością progową powoduje wysterowanie przekaźnika sterującego siłownikiem pneumatycznym. Tłoczysko siłownika popycha podajnik odbierający masę tak by zważony wcześniej element trafił do właściwego pojemnika.

W tym przypadku waga sygnalizacyjna spełnia funkcje regulatora i zastępuje komputer lub sterownik.

Parametry wyjść przekaźnikowych

Standardowe wyjście przekaźnikowe podłączone jest wg schematu.

Schemat parametrów wyjść przekaźnikowych

Schemat parametrów wyjść przekaźnikowych

Złącze „OUT” opcjonalnie może być połączone ze złączem 9 pinowym typu D-Sub montowanym w obudowie wyświetlacza. Odpowiednio wyprowadzenia 1-2-3 i 4-5-6 połączone są do wyprowadzeń 1-2-3 i 4-5-6 złącza D-Sub.

Piny 7 i 8 złącza D-Sub mogą być połączone równolegle z przyciskiem F2 na klawiaturze wagi. Rozwiązanie takie umożliwia podłączenie dużego i odpornego na warunki środowiskowe przycisku sterującego procesem dozowania (START/awaryjny STOP).

W wykonaniu standardowym zastosowano przekaźniki o parametrach opisanych w tabeli

Materiał styków Ag/Au 0,2 µm
Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC 120 V
Minimalne napięcie zestyków 5 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 3 A / 120 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 3 A / 24 V DC
Minimalny prąd zestyków 10 mA
Obciążalność prądowa trwała zestyku 3 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 360 VA
Minimalna moc łączeniowa 50 mW
Rezystancja zestyków ≤ 100 mΩ

Wielofunkcyjny moduł MW dla wag firmy MENSOR

Wielofunkcyjny moduł MW dla wag firmy MENSOR Wielofunkcyjny moduł MW dla wag firmy MENSOR

Wielofunkcyjny moduł MW dla wag firmy MENSOR

Wielofunkcyjny moduł typ MW przeznaczony jest do współpracy z wagami produkowanymi w firmie MENSOR. Może być wykonany na platformie Raspberry pi z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux. W zależności od zastosowania, moduł może być wyposażony w dotykowy wyświetlacz lub normalny monitor podłączony przez złącze HDMI. Zestaw może być również wyposażony w mysz i klawiaturę. Oferujemy ponadto oprogramowanie umożliwiające realizację praktycznie dowolnych funkcji wymaganych przez użytkownika. Np.:

 • rejestracja pomiarów masy na żądanie użytkownika, lub automatyczna
 • wizualizacja wskazań wagi w postaci cyfrowej, analogowej lub na wykresie w funkcji czasu
 • wielopoziomowa sygnalizacja wartości mierzonej za pomocą różnych kolorów lub na wskaźniku analogowym (segregowanie elementów ważonych)
 • sterowanie elementami wykonawczymi w zależności od wartości wskazania wagi
 • rejestracja i analiza innych wielkości fizycznych (poza masą) takich jak temperatura, wilgotność itp.
 • analiza statystyczna wcześniej zarejestrowanych wartości i ich wizualizacja
 • liczenie elementów o jednakowej masie

systemem wagowym przeznaczonym do pracy w komorze liofilizatora

Moduł z podłączonym dużym monitorem i systemem wagowym przeznaczonym do pracy w komorze liofilizatora. Umożliwia długookresowe pomiary w ekstremalnie ciężkich warunkach środowiskowych: temperatury od -40°C do +70°C, ciśnienia od 0,04mBar do 1Bar, wilgotność do 95%Rh.

 

Firma MENSOR daje 2 lata gwarancji.

Signaling, dozing and control system


Additional options:
- lion battery (up to 50 hours continuous work): 15€
- output RS232: 8€
- output RS485: 20€
- program Genie is for design measurement and control systems - description of the program
- 2m cable connecting computer with the scale: 4€
- it is possible made special pan

MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl