Aktualizacja 2006-11-05
     
Układ sygnalizacji i dozowania

Zastosowanie

Dodatkowy układ sygnalizacji granicznych wskazań masy ważonej przeznaczony jest dla małych i średnich firm produkujących w większych seriach produkty: przemysłowe, spożywcze, rolne, owocowe lub firm zajmujących się konfekcjonowaniem tych wyrobów. Charakterystyczną cechą oferowanych wag jest proste zadawanie progów ważonej masy lub wartości liczonych elementów - stąd prosta obsługa i niska cena.

Sygnalizacja

Wszystkie wagi firmy MENSOR mogą być wyposażone w dwie diody świecące sy-gnalizujące trzy stany wskazań ważonej masy m. Funkcja ta ma zastosowanie podczas kontroli paczkowanych (konfekcjonowanych) wyrobów w procesie produkcyjnym lub podczas sortowania wyrobów.

Wartość ważonej masy może znaleźć się w trzech obszarach Rys. 1 tj.
1. Masa ważona jest większa od zadanej masy m2 : m>m2
2. Masa ważona m jest mniejsza od masy m1: m<m1
3. Masa ważona znajduje się pomiędzy masą m1 i m2 m1<m<m2

Punkt m2 odpowiada świeceniu czerwonej diody widocznej na klawiaturze wagi, zaś punkt m1 świeceniu zielonej diody. Ww. progi nastawia się przez nałożenie na szalkę wagi poprzednio zważonej masy m1 i m2 oraz naciśnięcie przycisku Funkcja na klawiaturze. Przycisk ten należy puścić w momencie gdy na wyświetlaczu pojawi się litera "H" (górna granica m2) lub liter "low" (dolna granica m1).

Podczas paczkowania lub sortowania produkowanych wyrobów tolerancje ich masy ustawiamy za pomocą progów m1 i m2 zaś pole tolerancji zawarte jest:
m1 < m < m2

Powyższe pole tolerancji odważanej masy można ustawić dowolnie w granicach dokładności danej wagi tzn. nie może być ono mniejsze od dwóch działek legalizacyjnych wagi.
W produkcji seryjnej, dla ułatwienia dozowania, możliwe jest równoległe połączenie z diodami świecącymi sygnału dźwiękowego.

Opisana wyżej sygnalizacja paczkowania lub dozowania masy odnosi się również do liczenia elementów w procesie produkcyjnym; sygnalizujemy wówczas przekroczenie zadanej liczby elementów.

Wygodną funkcją omawianej sygnalizacji jest zapamiętanie wprowadzonych do wagi progów: m1 i m2 po jej wyłączeniu tj. po dowolnym okresie przerwy pracy wagi w momencie jej ponownego włączenia jest ona przygotowana do dalszej pracy.

 

Dozowanie

Możliwość nastawienia progów: m1 i m2 dla celów sygnalizacji może być wykorzystana w procesie automatycznego dozowania. Próg m1 steruje wówczas prędkością dozownika tzn. zmniejsza tą prędkość w pobliżu maksymalnej wartości masy, zaś próg m2 służy do wyłączenia dozownika w momencie osiągnięcia maksymalnej masy ważonego materiału.

Układ elektroniczny każdej wagi firmy MENSOR może być dodatkowo wyposażony w dwa optoizolujące układy scalone, do których można przyłożyć maksymalne napięcia 30V i prąd 125mA.

Specjalne algorytmy sterowania procesem dozowania mogą być zaprojektowane przez firmę MENSOR w oparciu o program komputerowy amerykańskiej firmy Advantech uzupełniony elementami wejściowymi i wyjściowymi tej firmy.

opis wyjścia optoizolowanego